Homepage

Tento server přináší informace o možnostech grantového financování projektů.
Pro přidání tiskové zprávy nebo článku využijte vstup přes encyklopedické heslo organizace, jež grant vypisuje [možnost vyhledání].

Den železnice skanzen Vychylovka Slovensko a Valašský vojvoda

Kysucké múzeum Vás srdečne pozýva na podujatie Deň železnice, ktorý sa bude konať 28. augusta 2022 v Múzeu kysuckej dediny a na Historickej lesnej úvraťovej železnici vo Vychylovke, kde od 13.00 hod. vystoupí v několika vstupech SLPT Valašský vojvoda z Kozlovic.
Na Historickej lesnej úvraťovej železnici sprístupnia počas Dňa železnice zrekonštruovaný osobný vozeň lesnej dráhy Oravského komposesorátu
plakát
Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom Slezskými zemskými dráhami o.p.s., pripravilo v rámci projektu „Koľajnice nás spájajú“ na Historickej lesnej úvraťovej železnici 28. augusta 2022 podujatie Deň železnice.

Hlavný program Dňa železnice začne na Stanici Skanzen, kde slávnostne sprístupníme zrekonštruovaný osobný vozeň lesnej dráhy Oravského komposesorátu, ktorý bol vyrobený v roku 1916 fabrikou na stroje a vozne vo Vagónke Györ. Z dochovaných historických prameňov vieme, že vozeň bol zakúpený pre Oravskú lesnú železnicu a celý čas sa používal ako osobný vozeň na prepravu lesných robotníkov. Ku koncu prevádzky bol prevezený na Stanicu Tanečník a v roku 1974 sa dostal na Kysucko - oravskú lesnú železnicu, ktorú spravovalo Kysucké múzeum. Uvedený osobný vozeň č. 3 je jedným z mála vozňov pre osobnú prepravu, ktorý sa v danom regióne dodnes zachoval. Jeho zrekonštruovaním sa tak rozšíri súčasná zbierka vozidiel HLÚŽ. Okrem slávnostného sprístupnenia vozňa bude pre návštevníkov pripravený sprievodný program, počas ktorého budú prebiehať ukážky pribíjania železničných klincov, kreslenie vláčikov, premietanie filmov o HLÚŽ a folklórne vystúpenie.
Počas nedeľného podujatia budú v prevádzke dieselové lokomotívy.
Program:

9.15- 17.00 hod.Jazdy na Historickej lesnej úvraťovej železnici
Premietanie filmu o Historickej lesnej úvraťovej železnici
Fotenie s výpravcovskou čiapkou a výpravkou na drezine „Motorko“
Ukážky pribíjania železničných klincov
Tvorivé dielne: kreslenie vláčikov v Detskom kútiku

10.00- 10.30 hod. Prehliadka železničného depa HLÚŽ

13.00- 13.30 hod.Slávnostné sprístupnenie zrekonštruovaného osobného vozňa lesnej dráhy Oravského komposesorátu
Folklórne vystúpenie FS Valašský vojvoda z Kozlovic na stanici Skanzen

14.00- 15.00 hod.Folklórne vystúpenie FS Valašský vojvoda z Kozlovic na pódiu pri Krčme z Korne

16.00 hod.Hrajúca a spievajúca železnica
Projekt „Koľajnice nás spájajú“ je implementovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika- Česká republika 2014-2020, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Fond malých projektov.
Všetkých srdečne pozývame!

Spracovala: Mgr. Miroslava Jančulová
Kysucké múzeum
tel.: +421 915 521 330, e-mail: janculova@kysuckemuzeum.sk
oddelenie práce s verejnosťou, Kysucké múzeum
www.kysuckemuzem.sk
https://www.facebook.com/kysuckemuzeum
http://www.facebook.com/kysuckemuzeum.vlastivedne

Zdeněk Tofel

Zveřejněno 25.08.2022 v 21:09 hodinCopyright 1998-2024 © infoSystem.cz