Homepage

Tento server přináší informace o možnostech grantového financování projektů.
Pro přidání tiskové zprávy nebo článku využijte vstup přes encyklopedické heslo organizace, jež grant vypisuje [možnost vyhledání].

Jak to dělali naši staříčci

Město Slavičín uspořádalo 9. září 2007 folklorní slavnost s účastí souborů FS Závršan z Nedašova, FS Rysy, vybraných tanečních párů z českých a slovenských souborů, FS Javorina s cimbálovou muzikou Strýci ze Strání, FS Světlovánek z Bojkovic a cimbálovou muzikou, FS Kukulienka z Horné Súče - Vlčího Vrchu a FS Vizovjánek z Vizovic.

V atriu městského muzea předvedli místní občané ukázky starých řemesel drátování, kutí kos a motyk, sekání kamenných kol na mletí obilí, živé vyprávění o miškářství. Současně představil Klub přátel historie Slavičínska ojedinělý nález z doby bronzové - bronzový meč.
Krojovaný průvod prošel náměstím až k místu, kde družina předala nazdobený dožínkový věnec starostovi města.

Dechová hudba, která hrála na náměstí, přilákala množství diváků a posluchačů, kteří mnohdy neodolali a přidali se zpěvem i tancem, stejně jako se nechali řemeslníky inspirovat k vyzkoušení pracovních postupů.

foto
foto

Akce byla podpořena z Fondu kultury Zlínského kraje.

foto z akce
Zveřejněno 28.09.2007 v 09:25 hodinCopyright 1998-2020 © infoSystem.cz